จำนวน 1 บริษัท

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บมจ.

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)           ได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้กับคนไทยมานานกว่า 30 ปี โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งในด้านการตลาดและเทคโนโลยี ซึ่ง ปตท. ต้องทำการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ที่ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งมีเทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นเหล่านั้นยังได้รับการยอมรับในระดับสากล และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจหล่อลื่นด้วยการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของคนไทยมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างสูงสุด           ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ตอบสนองความต้องการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพคุ้มค่าต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ คิดค้นพัฒนาตลอดจนทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ด้วยเงินลงทุนกว่า 1600 ล้านบาท เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเรามีมาตรฐานผลิตเบสออยอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยรับรองมาตรฐาน ISO

ที่อยู่ :

555 ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร :

+66 2239 7877

อีเมล :

PTTLUBRICANTS@PTTOR.COM